I Kaszubskie Dni Chirurgiczne

Konferencja Edukacyjna Chirurgia AD 2024:
Powikłanie to nie zawsze porażka – ciekawe przypadki

20–21.06.2024, Hotel Kozi Gród w Pomlewie koło Gdańska

Czwartek, 20 czerwca

15.00-20.00 rejestracja

16.30-17.20 Sesja Inauguracyjna

16.30-16.40 Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Wojciech Makarewicz: Powitanie uczestników

16.40-17.10 Wiesław Tarnowski: Jak nisko można wykonać zespolenie w resekcji odbytnicy?

17.10-17.20 Dyskusja

17.20-18.25 Chirurgia trzustki i dróg żółciowych I

Moderatorzy sesji: Andrzej Budzyński, Marcin Folwarski, Stanisław Hać, Jacek Sobocki

17.20-17.45 Andrzej Budzyński: Leczenie operacyjne raka trzustki – czy to w ogóle ma sens?

17.45-18.10 Stanisław Hać: 100 lat leczenia raka trzustki – czy coś się zmieniło

18.10-18.25 Jacek Sobocki:  Przetoki górnego odcinka przewodu pokarmowego

18.25-18.45 przerwa na kawę

17.50-19.50 Chirurgia trzustki i dróg żółciowych II

Moderatorzy sesji: Andrzej Budzyński, Marcin Folwarski, Stanisław Hać, Jacek Sobocki

18.45-19.10 Marcin Folwarski: Żywienie okołooperacyjne w chirurgii trzustki

19.10-19.20 Aleksandr Łukaszewicz, Hady Razak Hady: Guz neuroendokrynny trzustki  w przebiegu leczenia bariatrycznego – opis  przypadku

19.20-19.30 Stanisław Hać: Guz torbielowaty trzustki – wyzwanie naszych czasów – opis przypadku

19.30-19.50 Dyskusja

Piątek, 21 czerwca

9.30-10.50 Chirurgia kolorektalna I

Moderatorzy sesji: Marek Bębenek, Zbigniew Lorenc, Marek Szczepkowski

 9.30- 9.50 Jarosław Kobiela: Zaawansowany rak jelita grubego

 9.50-10.10 Łukasz Krokowicz: Nieswoiste choroby zapalne jelit

10.10-10.30 Marek Jackowski: TaTME (transanal total mesorectal excision)

10.30-10.40 Marcin Januszkiewicz, Jarosław Szymański: Robotowa operacja kolorektalna – opis przypadku

10.40-10.50 Agata Chwarścianek, Izabela Jaroszewska: Przetoka jelitowo-moczownikowa – opis przypadku

10.50-11.10 przerwa na kawę

11.10-12.30 Chirurgia kolorektalna II

Moderatorzy sesji: Marek Bębenek, Zbigniew Lorenc, Marek Szczepkowski

11.10-11.30 Wojciech Zegarski: Chirurgia robotowa w raku jelita grubego

11.30-11.40 Piotr Wałęga: Implantacja komórek pochodzących z mięśni szkieletowych w leczeniu nietrzymania stolca: badanie kliniczne

11.40-12.00 Dawid Murawa: Współczesne postępowanie w przerzutach raka jelita grubego do wątroby

12.00-12.20  Joanna Bogodo: Innowacyjne rozwiązanie w chirurgii – bezbarierowy stapler okrężny CST” (Wykład sponsorowany)

12.20-12.30 Dorian Wiśniewski: Polip-rak jelita grubego. Trudności diagnostyczne, sekwencja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego – opis przypadku

12.30-12.50 przerwa na kawę

12.50-14.20 Chirurgia bariatryczna i górnego odcinka przewodu pokarmowego

Moderatorzy sesji: Łukasz Kaska, Krzysztof Paśnik, Wiesław Pesta, Jacek Szeliga

12.50-13.10 Piotr Major: Zespolenia przy pomocy staplerów w chirurgii małoinwazyjnej

13.10-13.30 Michał Janik: Przegląd operacji bariatrycznych

13.30-13.50 Paweł Lech: Fundoplikacja laparoskopowa

13.50-14.00 Arkadiusz Kopiejć: Prawo Murphy’ego: jeżeli coś może pójść źle to na pewno pójdzie źle – opis przypadku

14.00-14.10 Michał Kaszuba, Klaudia Juszczuk, Natalia Leśniewska: To prawda, że w chirurgii wszystko jest możliwe – opis przypadku

14.10-14.20 Ksawery Bieniaszewski: Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) po operacji bariatrycznej – opis przypadku

14.20-15.20 lunch

15.20-16.50 Chirurgia endokrynologiczna

Moderator sesji: Jerzy Sieńko

15.20-15.40 Marcin Barczyński: Postępowanie w guzkach tarczycy po USG

15.20-15.40 Piotr Myśliwiec: Chirurgia nadnerczy

15.40-16.05 Marcin Barczyński: Synergia nowoczesnych technologii w chirurgii tarczycy (Medtronic wykład sponsorowany) 

16.05-16.15 Andrzej Hellman: Rak tarczycy z naciekiem na tchawicę – współpraca kluczem do sukcesu – opis przypadku

16.15-16.25 Anna Wróbel: Szczęście w nieszczęściu – opis przypadku

16.25-16.55 Alina Kuryłowicz: Spersonalizowanie? Kompleksowo? Jak skutecznie leczyć otyłość? (Baush Health wykład sponsorowany)

16.50-17.15 Varia

16.50-17.15 Tomasz Banasiewicz: Chirurgu, posprzątaj po sobie! (Urgo Medical wykład sponsorowany)

17.15-17.35 przerwa na kawę

17.35-19.15 Ostry dyżur

Moderator sesji: Krzysztof Leksowski

17.35-17.55 Tomasz Banasiewicz: Ostry dyżur – diagnostyka wykluczeniowa, czyli jak być dobrym w kalambury

17.55 -18.15 Małgorzata Kołodziejczak: Chory proktologiczny na ostrym dyżurze

18.15 -18.35 Witold Rzyman: Uraz klatki piersiowej jako element urazu wielonarządowego

18.35-18.55 Jacek Sobocki: Zakażenia odcewnikowe

18.55-19.15 Wojciech Kloc:  Postępowanie na SOR po urazach czaszkowo-mózgowych i urazach kręgosłupa

KONTAKT

W sprawach programu: Wojciech Makarewicz, wojmakar@wp.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl, 668009955

Sekretariat konferencji dla uczestników: Ewa Reda, ewa.reda@asteriamed.com.pl