I Kaszubskie Dni Chirurgiczne

Konferencja Edukacyjna Chirurgia AD 2024:
Powikłanie to nie zawsze porażka – ciekawe przypadki

20–21.06.2024, Hotel Kozi Gród w Pomlewie koło Gdańska

Piątek, 21 czerwca

8.00-10.00 rejestracja

9.30- 10.50 Sesja Inauguracyjna

 9.30- 9.40 Marzena Mrozek – Prezes Szpitala w Kościerzynie; Anna Kosowska: otwarcie Konferencji

 9.40-9.50 Ewa Bogdańska-Bóll – Rola Samorządu Pielęgniarek i Położnych w budowaniu marki profesji 

9.50-10.10 Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Konsekwencje dyżurów nocnych dla personelu medycznego w perspektywie międzynarodowej

10.10 -10.30 Wioletta Mędzycka-Dąbrowska: Rekomendacje dotyczące postępowania w przypadku delirium pooperacyjnego u osób starszych

10.30-10.50 Andżela Wichmann-Wasilewska: Małoinwazyjne techniki operacyjne w chirurgii – nowe wyzwania dla Personelu Pielęgniarskiego w opiece pooperacyjnej – wykład inauguracyjny 

10.50-11.10 przerwa na kawę

11.10-12.30 Stomie

11.10-11.35 Magdalena Leyk-Kolańczak: Chirurgiczne powikłania okołostomijne

11.35-11.50 Monika Waszyńska: Wyznaczenie miejsca stomii, kiedy, gdzie i czy zawsze?

11.50-12.30 Anna Kurdziałek, Patryk Wołoszyn, Edyta Wernio: Opieka interdyscyplinarna nad pacjentem z wyłonioną ileostomią

12.30-12.50 przerwa na kawę

12.50-14.20 Rola Pielęgniarki/Pielęgniarza w procesie przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego

12.50-13.20 Beata Góralska:  Doświadczenia własne 3 lat pracy prehabilitacji

13.20-13.50 Dorota Roszkowska: Bądź gotowy dziś do drogi

13.50-14.20 Dorota Gregorowicz-Warpas: Rola Pielęgniarki/Pielęgniarza w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego

14.20-15.20 lunch

15.20-16.50 Miejsce Pielęgniarki/Pielęgniarza w zespole

15.20-15.50 Agnieszka Piekarska: Bezpieczeństwo i profesjonalna opieka nad pacjentem

15.50-16.20 Bartosz Krasiński: Rola Pielęgniarki/Pielęgniarza w Multidyscyplinarnym Zespole Zdrowotnym

16.20-16.50 Mirosława Rymon Lipińska: Interdyscyplinarna współpraca na rzecz chorych onkologicznych

16.50-17.10 Dyskusja o znaczeniu współpracy między różnymi specjalistami medycznymi i roli Pielęgniarki/Pielęgniarza jako kluczowego członka zespołu

16.50-17.30 Varia

16.50-17.10 Sylwia Demianiuk: Do rany przyłóż, czyli jaką maść wybrać w dobie antybiotykoodporności 

17.10-17.35  Agnieszka Siemieniecka: Obrzęki kończyn dolnych, przyczyny – skutki – leczenie

KONTAKT

W sprawach programu: Wojciech Makarewicz, wojmakar@wp.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl  668009955

Sekretariat konferencji dla uczestników: Ewa Reda, ewa.reda@asteriamed.com.pl